BÁO GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

BÁO GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Trang chủ » Báo giá » Báo giá khảo sát xây dựng

BÁO GIÁ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

STT Nội dung công việc Nhân sự Sản phẩm Đơn vị Báo giá
1

Khảo sát địa hình, tỷ lệ 1:2000

1 CTKS + 3 CBKS

06 bộ Đ/ha 10-12tr
2

KSĐH khu dân cư, tỷ lệ 1:1000

1 CTKS + 3 CBKS

06 bộ Đ/ha 12-15tr
3

Khảo sát địa hình, tỷ lệ 1:500

1 CTKS + 3 CBKS

06 bộ Đ/ha 15-20tr
4

Khảo sát địa hình, tỷ lệ 1:200

1 CTKS + 3 CBKS

06 bộ Đ/ha 20-25tr
5

Khảo sát đường nông thôn, TL 1:1000

1 CTKS + 3 CBKS

06 bộ Đ/km 12-15tr
6

Khảo sát đường nông thôn, TL 1:500

1 CTKS + 3 CBKS

06 bộ Đ/Km 15-20tr
7

Khảo sát đường đô thị, TL 1:500

1 CTKS + 3 CBKS

06 bộ Đ/Km 20-30tr
8

KSĐH cầu đo bằng thuyền dưới nước, tỷ lệ 1:1000

1 CTKS + 3 CBKS

06 bộ Đ/ha 10-15tr
9

KSĐH cầu đo bằng thuyền dưới nước, tỷ lệ 1:500                                 

1 CTKS + 3 CBKS

06 bộ Đ/ha 12-15tr

* Nội dung công việc:

- Lập mốc GPS quốc gia theo hệ tọa độ VN2000 (tính riêng theo yêu cầu của khách hàng);

- Lập lưới thủy chuẩn hạng 4 từ mốc cao độ quốc gia về cao độ mốc GPS;

- Mua số liệu cao độ hệ quốc gia Hòn Dấu (Hải Phòng), tọa độ VN2000 từ Sở Tài nguyên - Môi trường;

- Lập lưới kỹ thuật cao độ, lưới mặt bằng cho đường chuyền cấp 2 từ mốc GPS để đo đạc, định vị công trình;

- Đo vẽ mặt bằng địa vật, cao độ tỷ lệ theo yêu cầu;

- Đo trắc dọc địa hình;

- Đo trắc ngang địa hình;

- Báo cáo thuyết minh khảo sát kèm bản vẽ sơ họa tim mốc công trình;

- Số lượng hồ sơ giao nộp: 06 bộ gốc kèm file mềm.

 

BÁO GIÁ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

STT Nội dung công việc Nhân sự Sản phẩm Đơn vị Báo giá
1

Khoan địa chất TN SPT hiện trường - Thí nghiệm 09 chỉ tiêu cơ lý

1 CTKS + 3 CBKS

06 bộ Đ/m 350.000
2

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý thông thường (9 chỉ tiêu)

Las-XD 06 bộ Đ/mẫu 120.000
3 Thí nghiệm nén cố kết đơn 1 trục Las-XD 06 bộ Đ/mẫu 500.000
4 Thí nghiệm nén nở hông Las-XD 06 bộ Đ/mẫu 400.000
5

Thí nghiệm nén 3 trục không nở hông, không thoát nước UU

Las-XD 06 bộ Đ/mẫu 800.000
6

Thí nghiệm mẫu nén 3 trục cố kết, không thoát nước CU

Las-XD 06 bộ Đ/mẫu 1.200.000
7

Thí nghiệm mẫu nén 3 trục cố kết, thoát nước CD

Las-XD 06 bộ Đ/mẫu 4.000.000
8

Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông

Las-XD 06 bộ Đ/mẫu 500.000
9

Thí nghiệm mẫu nước toàn phần (gồm hóa lý và vi sinh)

Las-XD 06 bộ Đ/mẫu 800.000

* Nội dung công việc:

- Đã bao gồm thuế VAT 10%;

- Công định vị các hố khoan bằng thước hoặc bằng máy định vị GPS.

- Tiền vận chuyển nội bộ giữa các hố khoan (khoảng cách các hố khoan <200m).

- Thí nghiệm SPT hiện trường ( chi phí đã bao gồm tiền thí nghiệm SPT tại hiện trường);

- Đo mực nước ngầm ổn định trong hố khoan;

- Lập hồ sơ và in báo cáo (đã bao gồm chi phí lập báo cáo và in, đóng 06 bộ báo cáo);

- Các thí nghiệm khác sẽ có báo giá riêng.

Hotline tư vấn miễn phí: 0888378181
Zalo