DỰ ÁN

DỰ ÁN

Dự án thiết kế Sửa chữa các line A01-A04 tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Sửa chữa dầm kê container và đường chạy xe H30 các line A01-A04 cảng TCIT

Dự án thiết kế Nâng cấp line A15, B15 tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Sửa chữa móng mặt đường, thảm bê tông nhựa polymer mới line A15-B15 cảng TCIT

Dự án tư vấn giám sát thi công Sửa chữa line N10, N11, N12 tại cảng Tân cảng Cát Lái

Sửa chữa dầm kê chạy cẩu, đường chạy H30 và nâng cao độ dầm kê container tại cảng Tân cảng Cát Lái

Hotline tư vấn miễn phí: 0888378181
Zalo