KHẢO SÁT ĐƯỜNG CŨ

KHẢO SÁT ĐƯỜNG CŨ

Trang chủ » Xây dựng » Quy trình khảo sát đường cũ

Khảo sát đường cũ theo tiêu chuẩn 22 TCN 263-2000 có hiệu lực 15/06/2000 bao gồm: khảo sát phục vụ cho việc chuẩn bị đầu tư thực hiện đầu tư.

Khảo sát trên đường hiện hữu bao gồm các công việc sau đây :
                 + Đăng ký.
                 + Khảo sát thuỷ văn.
                 + Khảo sát địa chất công trình.

ĐĂNG KÝ ĐƯỜNG HIỆN HỮU
                                              
- Mục đích của việc đăng ký trong công tác khảo sát đường ôtô là để cung cấp tài liệu về các loại công trình cầu, đường trên đường hiện hữu phục vụ cho công tác thiết kế khôi phục hay nâng cấp, cải tạo.
Đăng ký phải phản ánh đúng thực trạng về tiêu chuẩn hình học và chất lượng các công trình trên đường và công trình phù trợ liên quan.
Những công việc tiến hành khi đăng ký đường bao gồm :
           (a) chuẩn bị.
           (b) đăng ký đường.
           (c) đăng ký các công trình.

CHUẨN BỊ

- Trước khi đi đo đạc ở thực địa cần tiến hành những công việc chuẩn bị sau đây:
      + Nghiên cứu kỹ nhiệm vụ được giao.
      + Sưu tầm các tài liệu cần thiết như hồ sơ khảo sát thiết kế trước đây của đường, hồ sơ quản lý đường v.v...

- Trên cơ sở những tài liệu sưu tầm được cần đi sâu nghiên cứu những điểm sau đây :
     + Đoạn nào cần cải tuyến (nắn thẳng hoặc hạ dốc ).
     + Các đoạn qua vùng dân cư (giữ nguyên đường hiện hữu hoặc đi vòng tránh). 
     + Các đoạn qua vùng có điều kiện không thuận lợi về thuỷ văn và địa chất.
     + Các điểm giao cắt với đường sắt có thể khắc phục được.
     + Các điểm giao bằng có thể nâng cấp lên giao lập thể (cả đường sắt và đường ôtô ). 
     +  Số lượng, chủng loại,năng lực thoát nước và năng lực chịu tải của các công trình cầu, cống trên đường.
     + Kích thước,tình trạng và sức chịu tải của nền, mặt đường trên từng đoạn.
     + Các đoạn nền đường yếu, mặt đường biến dạng: các biện pháp kỹ thuật đã sử lý và kết quả xử lý.
     + Tình trạng các công trình đặc biệt khác trên đường (tường chắn, hầm v.v...).
     + Các thông số kỹ thuật của các mỏ vật liệu xây dựng đang hoặc chưa khai thác (vị trí, trữ lượng, số liệu thí nghiêm mẫu, cự ly đến tuyến v.v...)
     + Các số liệu điều tra kinh tế như lưu lượng xe, thành phần xe của năm hiện tại và các  năm quá khứ.

ĐĂNG KÝ ĐƯỜNG

- Đăng ký đường là ghi lại hình dạng đường, do đó cần đóng các cọc đường sườn dọc theo mép mặt đường.
Các cọc này chỉ là cọc tạm dùng khi đo đạc và kiểm tra kết quả đo đạc đường nên không cần phải bảo vệ lâu dài. Các cọc đầu, cuối tuyến và cọc mốc cao độ cần lưu giữ cho các bước khảo sát sau sử dụng nên phải là cọc vĩnh cửu.
Cọc đường sườn phải đóng thế nào để phản ánh đúng các yêu tố hình học của đường hiện hữu (bình đồ, hình cắt dọc, hình cắt ngang, các công trình  thuộc đường và 2 bên đường ).   

- Công tác đo đạc tuyến đường (đo góc, đo dài, đo cao, đo hình cắt ngang) của bước đăng ký thực hiện như bước NCKT nói ở Chương 7 ).

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH

- Nền đường :Khi đăng ký nền đường cần đo đạc, thu thập các số liệu sau :
     + Chiều rộng nền đường trên từng đoạn, chiều cao nền đắp, chiều sâu nền đào, tình trạng mái dốc : ổn định hay sụt lở.
     + Tình trạng ngập lụt và khả năng tôn cao nền đường
     +  Các biện pháp chống lún, sụt nền đắp (thay đất nền đường,hạ mức nước ngầm,làm rãnh thấm,tôn cao đường...).
     + Các biện pháp chống cát bay lấp đường.
     + Các biện pháp cải tạo hệ thống thoát nước mặt.
     + Đo đạc cường độ nền đường bằng phương pháp tấm ép cứng. 
Cần đặc biệt lưu ý :
     + Các đoạn đường có khối lượng lớn khi nâng cấp (đoạn có dốc dọc vượt quá tiêu chuẩn cho phép của cấp đuường thiết kế, đoạn có bán kính nhỏ hơn tối thiểu ).
     +  Những đoạn đi qua vùng đất sụt, truượt đang hoạt động và vùng đất nền có sức chịu tải kém.
     +  Những đoạn thoát nước khó khăn ( nền đào dài , nền ngập nước, nền thấp qua địa hình trũng v.v...).  

- Mặt đường : đăng ký mặt đường để cung cấp các số liệu sau :
     + Chiều rộng mặt đường trên từng phân đoạn, chiều dầy và loại các lớp kết cấu của áo đường, tình trạng mặt đường (độ bằng phẳng, rạn nứt, ổ gà ...), mô-đun đàn hồi của mặt đường hiện hữu theo Tiêu chuẩn ngành 22TCN251-98 cùng với trạng thái ẩm (độ ẩm tương đối), trạng thái chặt (độ chặt) của đất nền lúc đo. 
      + Thu thập các thông tin về quá trình duy tu bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường và các biện pháp đã áp dụng để xử lý các đoạn mặt đường thường hay bị hư hỏng sớm hơn các đoạn khác.

- Hệ thống thoát nước: Cần chú ý thu thập tài liệu, thông tin về tình hình hoạt động của hệ thống thoát nước (bao gồm toàn bộ hệ thống cầu, cống và các loại rãnh) trên đường hiện nay; chú ý tìm hiểu nguyên nhân các đoạn bị nước lũ tràn đường, các công trình cầu, cống và nền đường các loại (nền đường thông thường, đường tràn, đường thấm v.v..) bị nước lũ phá hoại. Các thông tin này cần kết hợp giữa số liệu thu thập ở Cơ quan quản lý đường và kết quả điều tra thực địa.

- Các công trình khác trên đường: Các công trình khác trên đường như tường chắn, hầm, tường phủ bảo vệ ta-luy nền đường v.v... cần thể hiện đầy đủ về kích thước cũng như về chất lượng. Chú ý đến những chỗ có vết nứt, gãy, lún.

- Các công trình tạm: Đối với các công trình tạm như cọc tiêu, biển báo, cần thống kê đầy đủ số lượng và xác định vị trí lên bình đồ tuyến. Đối với bến phà, đường ngầm... cần mô tả về kết cấu công trình và khả năng phục giao thông trong năm.  

- Điều tra giao thông.
       + Điều tra lưu lượng xe các loại và thành phần đoàn xe ôtô trên từng đoạn chủ yếu dựa vào số liệu thống kê hàng năm của Cơ quan quản lý đường, khi cần có thể tổ chức đếm xe bổ sung ở các vị trí thấy cần thiết.
      + Thu thập các số liệu về tai nạn giao thông (chủ yếu ở Cơ quan cảnh sát giao thông), tìm hiểu nguyên nhân và các giải pháp khắc phục của các Cơ quan quản lý đường.          
       + Điều tra tình hình hoạt động và công suất của các bến xe liên quan đến đường đăng ký.

- Đăng ký cầu :
            Với mỗi công trình cầu cần thu thập các số liệu sau :
            + Vị trí (lý trình, tên dòng chẩy ).
            + Loại cầu (gỗ, thép, BTCT, đá ).
            + Tính chất công trình (tạm, bán vĩnh cửu, vĩnh cửu).
            + Tình trạng tải trọng hiện tại.
            + Các kích thước chủ yếu của mố, trụ, kết cấu nhịp.
            + Khổ tĩnh không.
            + Các tình hình về thuỷ văn, thuỷ lực.
            + Các công trình phụ trợ như gia cố, nắn dòng chảy (nếu có ). 
            + Năm xây dựng và các lần đại tu (nếu có ).

- Đăng ký cống (các loại ) :
            Với mỗi cống cần thu thập các số liệu sau :
            + Loại cống (tròn, hộp, bản chìm, tam giác,... ).
            + Vật liệu làm cống (gỗ, gạch, bê tông, BTCT, thép,... ).
            + Các kích thước chủ yếu của thân cống, đầu cống và các bộ phận phụ trợ.
            + Các tình hình về thuỷ văn, thuỷ lực.
            + Tình trạng tải trọng hiện tại.
            + Tình hình nền đường trên cống.
            + Năm xây dựng (nếu có).

ĐĂNG KÝ MỎ VẬT LIỆU

- Thu thập các thông tin về các mỏ vật liệu xây dựng đang khai thác trong khu vực ảnh hưởng của đường đăng ký về :
      + Công suất của mỏ và phương pháp khai thác.
      + Loại VLXD đang khai thác (đất, đá, cấp phối ... ).
      + Số liệu thí nghiệm đánh giá chất lượng VLXD.
      + Trữ lượng của mỏ.
      + Hệ thống và chất lượng đường từ mỏ VL đến tuyến đường XD
     + Bình đồ khu vực mỏ (cả khu khai thác và khu quản lý). Khi đơn vị khai thác mỏ không có tài liệu này thì cần sơ hoạ khu vực mỏ lên bản đồ tuyến đường đăng ký.

TÀI LIỆU PHẢI NỘP

- Kết thúc công tác đăng ký, đơn vị khảo sát phải nộp các hồ sơ, tài liệu sau:
        (1) Các tài liệu về đăng ký tuyến.
        (2) Các tài liệu về đăng ký nền đường hiện hữu.
        (3) Các tài liệu về đăng ký mặt đường hiện hữu.
        (4) Các tài liệu về đăng ký về các loại công trình.
        (5) Các tài liệu về tình hình khai thác đường hiện hữu.

      
 

KHẢO SÁT THỦY VĂN TRÊN ĐƯỜNG HIỆN HỮU

- Khảo sát thuỷ văn trên đường hiện hữu chỉ thực hiện một bước, tập trung vào bước khảo sát thiết kế kỹ thuật và chia làm hai trường hợp :
       + Các đoạn tuyến đi xa đường hiện hữu.
       + Các đoạn tuyến đi trùng đường hiện hữu hoặc có cải tuyến nhưng không cách xa đường hiện hữu quá 100 - 200 m.

- Các tuyến tránh lớn có chiều dài từ 20 km trở lên và nằm cách xa đường hiện hữu (khoảng từ  0,5 km trở lên), khảo sát thuỷ văn thực hiện bình thường như các Chương 3, Chương 8, Chương 12 theo nhiệm vụ của bước khảo sát (NCTKT, NCKT, TKKT, BVTC).

- Các đoạn tuyến vẫn đi trên đường hiện hữu hoặc đi gần đường hiện hữu (tuyến tránh nhỏ hơn quy định ở điều 19.2), trước khi thực hiện khảo sát hiện trường cần sưu tầm, thu thập và tận dụng các hồ sơ khảo sát thuỷ văn đã thực hiện trong các lần khảo sát thiết kế trước, các hồ sơ tài liệu về quản lý, khai thác công trình, từ đó lập chương trình, kế hoạch đi đo đạc, khảo sát bổ sung ở thực địa.

- Khi khảo sát hiện trường cần chú ý tìm hiểu các nguyên nhân: ngập lụt nước chẩy tràn qua mặt đường; xói lở ta-luy nền đường; các bộ phận của công trình cầu,cống bị hư hỏng do nước lũ gây ra. Kết quả điều tra cần thể hiện đầy đủ trên các hồ sơ tuyến và công trình.

- Các công trình cầu, cống cần nghiên cứu xem xét tính hợp lý của từng công trình về vị trí, khả năng thoát nước, mực nước dâng thượng lưu cầu, cống, tình hình sói lở lòng suối và mố cầu, những ảnh hưởng bất lợi đối với miền thượng lưu và hạ lưu của công trình.

- Căn cứ vào hồ sơ tài liệu cũ thu thập được, vào kết quả điều tra ở Cơ quan quản lý, vào kết quả xem xét hiện trường, đơn vị khảo sát xác định phạm vi khảo sát thuỷ văn về tuyến cho từng đoạn, về công trình cho từng vị trí cụ thể và thực hiện công tác này theo các phần việc liên quan cho tuyến đường, cho công trình thoát nước nhỏ như quy định ở Chương 13.

- Nếu trong thời gian từ khi đưa đường vào khai thác đến khi tiến hành khảo sát nếu có xẩy ra các hiện tượng  thuỷ văn đặc biệt và thay đổi địa hình ở tuyến đường và công trình thoát nước nhỏ, thì bắt buộc phải điều tra khảo sát đo đạc, sưu tầm số liệu, tài liệu về các hiện tượng trên để đưa vào hồ sơ khảo sát đường hiện hữu theo đúng yêu cầu của Chương 13.

- Hồ sơ khảo sát thuỷ văn trên đường hiện hữu gồm :
      + Đối với các đoạn tuyến tránh lớn (như quy định ở điều 19.2) hồ sơ khảo sát thuỷ văn quy định như điều 13.15 Chương 13.
      + Đối với những đoạn tuyến vẫn đi theo đường hiện hữu (hoặc tuyến tránh đi gần đường hiện hữu ), hồ sơ khảo sát thuỷ văn phân ra như sau :
 (1) Về tuyến đường bao gồm:
- Thuyết minh tình hình khí tượng thuỷ văn và khảo sát thuỷ văn.
- Các số liệu,tài liệu điều tra tình hình lũ lụt và sự phá hoại của dòng nước đến nền đường.
- Bình đồ, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang các đoạn bị xói lở, các công trình bảo vệ nền đường bị dòng nước phá hoại.
- Mặt cắt dọc mặt nước của các mực nước điều tra bổ sung (theo hình cắt dọc của tuyến đường).
- Các văn bản làm việc với Chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Các bản vẽ và các số liệu, tài liệu thuỷ văn, địa hình và các tài liệu liên quan khác sưu tầm được.
(2) Về công trình thoát nước nhỏ, công trình chỉnh trị uốn nắn dòng nước, công trình bảo vệ v.v...,  tận dụng các hồ sơ đã có trước đây để bổ sung thêm các phần điều tra mới; công trình nào không có hồ sơ cũ thì lập hồ sơ mới theo nội dung và số lượng quy định ở điều 13.15 Chương 13.

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TRÊN ĐƯỜNG HIỆN HỮU

MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ

- Mục đích của khảo sát ĐCCT trên đường hiện hữu là:
      + Thu thập các tài liệu ĐCCT hiện có lưu trữ tại các cơ quan quản lý, nhất là cơ quản lý đường;
      + Tiến hành một số công việc khảo sát để cùng với số liệu thu thập phục vụ cho thiết kế mở rộng hoặc nâng cấp.

- Nhiệm vụ của khảo sát ĐCCT là:
      + Thu thập tài liệu địa chất nền đường, mặt đường, mái dốc; đúng thực trạng về nền mặt đường hiện hữu;
      + Đánh giá khả năng sử dụng nền đường hiện hữu kết hợp với khả năng cải tuyến, tránh tuyến theo yêu cầu của nhiệm vụ được giao;
      + Thu thập các tài liệu về hiện trạng của cầu, cống, các công trình phòng hộ để đánh giá khả năng sử dụng lại hoặc phải thiết kế làm mới.
      + Khảo sát vật liệu xây dựng (VLXD).

- Công tác khảo sát ĐCCT đường hiện hữu tuỳ theo mục đích nâng cấp mở rộng với các tiêu chuẩn như thế nào mà ổn định được khối lượng khảo sát, nhưng nhất thiết phải theo 2 giai đoạn là lập BCKT và thiết kế kỹ thuật.

KHẢO SÁT ĐCCT ĐƯỜNG HIỆN HỮU GIAI ĐOẠN LẬP BCKT

- Tuỳ theo quy mô công trình cũng như yêu cầu nâng cấp tạo đường hiện hữu mà ấn định khối lượng khảo sát cho phù hợp. Nếu việc nâng cấp cải tạo chỉ nhằm đảm bảo đủ bề rộng nền và lề đường hoặc cường lớp mặt đường thì không tiến hành khoan bất kỳ công trình nào, mà chỉ đo cường độ nền đường tiêu chuẩn 1km/1điểm đo. Trong khi đó kết hợp đào hố để phát hiện kết cấu đường cũ với số lượng 2km/1hố đào.
Nếu việc nâng cấp cải tạo gồm cả việc xem xét (nâng) cao độ tim đường, mở rộng thêm làn xe, nâng cấp tải trọng cầu cống thì tiến hành khảo sát như với đường làm mới.

KHẢO SÁT ĐCCT ĐƯỜNG HIỆN HỮU GIAI ĐOẠN TKKT

- Nội dung của khảo sát ĐCCT đường hiện hữu giai đoạn thiết kế kỹ thuật cũng tương tự như trong giai đoạn lập BCKT mà ấn định khối lượng khảo sát.
Nếu việc nâng cấp cải tạo chỉ nhằm đảm bảo đủ bề rộng và nền và lề đường hoặc tăng cường lớp mặt đường thì cũng không tiến hành khoan mà chỉ đo cường độ mặt đường theo tiêu chuẩn 1km/20điểm đo theo Tiêu chuẩn ngành 22TCN211-93 kết hợp với hố đào kết cấu 1km/2hố đào.
Nếu việc nâng cấp, cải tạo gồm việc xem xét (nâng) cao độ tim đường, mở rộng thêm làn xe, nâng cấp tải trọng cầu cống thì tiến hành khảo sát như đối với đường làm mới. Đối với các tuyến tránh cũng áp dụng các nội dung tương tự như đối với đường làm mới.
/.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: 0888 378 181
  • Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
    Hỗ trợ trực tuyến
    0888378181
    Email congtyanphat2009@gmail.com

Cảm nhận khách hàng

ANH HOÀNG HÀ - VIỆN TRƯỞNG VIỆN CN XD CẦU ĐƯỜNG PHÍA NAM
"Công ty An Phát thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tranimexco chất lượng tốt, giá hợp lý"
CHỊ THANH THỦY - CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THIÊN PHƯỚC
"Cty An Phát giám sát thi công nhiệt tình, có trách nhiệm, chuyên môn cao, giá cả hợp lý "
CHỊ THANH TÂM -  CHỦ NHÀ ĐƯỜNG SỐ 2, P. AN LẠC, Q. BÌNH TÂN
"Tôi hài lòng khi Công ty An Phát thi công nhà cho tôi với chất lượng tốt và giá cả hợp lý".

Các bài đăng khác

Dự án thiết kế Nâng cấp line A15, B15 tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Sửa chữa móng mặt đường, thảm bê tông nhựa polymer mới line A15-B15 cảng TCIT

Dự án thiết kế Sửa chữa đường bãi cảng Tân Cảng Cái Cui

Sửa chữa kết cấu móng, bù cao độ lún và lát lại gạch tự chèn tận dụng 1 phần

KIỂM ĐỊNH NHÀ PHỐ

Kiểm định kết cấu móng, cột, dầm, sàn hiện trạng và thi công nâng tầng

Kiến trúc cầu đi bộ Thủ Thiêm

Cầu đi bộ Thủ Thiêm là cầu đi bộ nối liền Quận 1 và Quận 2 được thiết kế thẩm mỹ cao

Báo cáo khảo sát địa chất

Khoan khảo sát địa chất là công việc quan trọng nhất trước khi tính đến việc thiết kế móng công trình như thế nào cho...

Trình tự thi công nhà phố

Chuyên thi công nhà phố, thiết kế miễn phí, xin giấy phép xây dựng miễn phí. Dịch vụ uy tín với giá cả hợp lý và chất...

Giám sát thi công công trình nhà phố, biệt thự

Tại sao đa số chủ đầu tư hiện nay cần phải thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng là do nhà thầu thi công chưa tự đảm...

Thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp

Thiết kế dân dụng và công nghiệp là công việc thiết kế: kiến trúc, kết cấu, điện, nước, PCCC công trình nhà phố, biệt...

Quy trình khảo sát địa hình

Địa hình công trình tập hợp các công việc sau: thị sát, thu thập thông tin, thăm dò, đo vẽ,.... nhằm tìm ra phương án kỹ...

Dự án Giám sát thi công Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Tuần tra dẫn đoàn

Địa điểm: 16 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Mẫu nhà phố thép tiền chế

Nhà thép tiền chế là loại nhà với khung, cột, dầm làm bằng vật liệu thép và được lắp đặt theo bản vẽ thiết k...

Báo cáo khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình là công việc quan trọng trước khi tính đến việc thiết kế cao độ nền công trình như thế nào cho hợp...

Trình tự thi công nhà xưởng

Trong các bước thi công nhà xưởng thì bước nào là quan trọng nhất: Nếu xét về an toàn thì việc lắp kèo thép là quan trọng...

Giám sát thi công công trình giao thông

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tất cả các công trình giao thông đều phải có tư vấn giám sát để thay mặt chủ...

Thiết kế giao thông

Thiết kế công trình cầu, đường bộ để tạo ra hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ cho công tác vận chuyển hành khách,...

Dự án thiết kế Sửa chữa các line A01-A04 tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Sửa chữa dầm kê container và đường chạy xe H30 các line A01-A04 cảng TCIT

Thiết bị trắc đạc sử dụng trong đo đạc địa hình

Thiết bị trắc đạc phục vụ cho công tác đo vẽ địa hình, đo vẽ đường cũ, cầu cống cũ và các công trình địa vật...

Thiết kế miệng hầm ga thu nước mưa

Miệng hầm ga là bộ phận quan trọng trong hệ thống thoát nước mưa tránh ngập úng mặt đường khi mưa lớn

Trình tự thi công biệt thự

Chuyên thi công biệt thự, thiết kế miễn phí, xin giấy phép xây dựng miễn phí. Dịch vụ uy tín với giá cả hợp lý và chất...

Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

Tất cả các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đều phải có tư vấn giám sát để thay mặt chủ đầu tư giám sát trực...

Dự án giám sát thi công Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội CSGT Nam Sài Gòn

Địa điểm: 1366 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Giám sát thi công ép cọc BTCT dự ứng lực

Giám sát công tác ép cọc là công việc giám sát lực ép, chiều dài cọc, mối nối đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế...

Trình tự thi công công trình giao thông

Đối với một công trình giao thông thì việc thi công bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu luôn là câu hỏi cần trả lời...

Quy trình khảo sát thủy văn

Mục đích khảo sát thủy văn: đảm bảo kịp thời, đúng, đủ thỏa mãn yêu cầu trong công tác sử dụng số liệu thiết...

Dự án Giám sát thi công Sửa chữa Kho tạm giữ phương tiện VPHC An Sương

Địa điểm: Khu đất chân cầu vượt An Sương, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh

Trình tự thi công cầu

Một công trình cầu thì được thi công như thế nào? Việc thi công dưới nước ra sao, có khó khăn gì là những vấn đề cần...

Giám sát công tác quan trắc lún nền đường

Nội dung của giám sát quan trắc lún là thực hiện giám sát quan trắc lún bề mặt, chuyển vị ngang, áp lực nước lỗ rỗng,...

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Các bước gồm Thiết kế quy hoạch 1/2000, thiết kế quy hoạch 1/500, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ...

Quy trình khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất là công tác đánh giá điều kiện địa chất công trình nhằm xác định tính chất cơ lý, cấu trúc của...

Giám sát công tác thảm bê tông nhựa nóng

Thảm nhựa là công tác thi công lớp mặt đường bằng bê tông nhựa nóng theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 8819-201...

Trình tự thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị thì được thi công như thế nào, các bước thi công nó ra làm sao? Bài viết dưới...

Thiết kế thủy lợi

Công trình thủy lợi bao gồm: Đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn - chuyển nước, kè, bờ bao.

Dự án Giám sát thi công Sửa chữa trụ sở Phòng

Địa điểm: 341 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

Mẫu nhà phố đẹp

Nếu khách hàng yêu cái đẹp, sự sang trọng, an toàn, tiết kiệm thì việc thiết kế một mẫu nhà phố đẹp đáp ứng các...

Trình tự thi công công trình thủy lợi

Công trình thủy lợi thì được thi công như thế nào, các bước thi công nó ra làm sao? Bài viết dưới đây mô tả các nội...

Dự án thẩm định thiết kế kỹ thuật Khu nhà ở Gò Sao

Thẩm định thiết kế kỹ thuật hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu nhà ở Gò Sao

Thiết kế phối cảnh cây xăng

Mục đích của việc thiết kế phối cảnh là để hình dung tổng quát hình dáng, cấu trúc để ra quyết định đầu tư xây...

Giám sát sản xuất cọc bê tông ly tâm

Cọc bê tông ly tâm là dạng cọc tròn rỗng dùng cáp dự ứng lực 7,1 ly quay ly tâm, bảo dưỡng bê tông bằng công nghệ cao...

Dự án thiết kế Sửa chữa nền nhà xưởng tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Cải tạo lại nền nhà xưởng hiện hữu gạch con sâu thay bằng nền BTCT dày 25cm

Các loại cây xanh vỉa hè

Trồng cây xanh tạo bóng mát trong đô thị là việc làm hết sức cần thiết để tạo bóng mát, cung cấp oxy và góp phần giảm...

Dự án thiết kế Sửa chữa các line B05-B08 cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Nâng cấp các line đặt container, đường cẩu chạy, đường chạy H30 xe container

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu

Tại sao phải lấy mẫu thí nghiệm theo tần suất? Mục đích công việc này là để kiểm soát vật tư đầu vào trong quá trình...

Các loại cây tạo cảnh

Trồng cây tạo cảnh trong đô thị là việc làm hết sức cần thiết cung cấp oxy và góp phần giảm biến đổi khí hậu

Dự án thiết kế Nâng cấp mặt đường giao thông số 3 & 4 cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Nâng cấp mặt đường giao thông số 3 & 4 cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT) tại địa điểm: Phường Tân Phước, thị...

Các loại cây phối màu

Trồng trên dải phân cách đường, công viên, vỉa hè

Dự án thiết kế sửa chữa đường giao thông D6-D8 tại cảng Tân Cảng Cát Lái

Sửa chữa mặt đường hư hỏng, nâng cấp hệ thống thoát nước đường D6 & D8 tại cảng Tân Cảng Cát Lái

Các loại cây cỏ hoa

Trồng trên dải phân cách đường, vỉa hè, công viên cây xanh

Dự án thiết kế Nâng cấp mặt đường Phan Đăng Lưu

Thiết kế sửa chữa, nâng cấp mặt đường hiện hữu Phan Đăng Lưu (đoạn từ ranh khu 25ha đến cổng phía tây giáp nghĩa...

Các loại khe co giãn

Khe co giãn là khoảng hở giữa 2 khối bê tông (khe nhiệt) để hạn chế ảnh hưởng giãn nở bê tông do nhiệt độ gây ra gây...

Dự án giám sát hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Giám sát hạ tầng khu nhà ở đường Lương Định Của, Quận 2, TP.HCM

Mẫu thiết kế định hình Sở GTVT

Bó vỉa, vỉa hè, cây dây leo theo thiết kế định hình của Sở GTVT kèm theo Quyết định 1762/QĐ-SGTVT ngày 18/06/2009 của Sở...

Dự án thẩm tra thiết kế - dự toán đường tỉnh ĐT.741

Trạm thu phí Thuận Phú và trạm thu phí Bù Nho

Dự án thiết kế cầu khu dân cư Vĩnh Phú

Thiết kế cầu khu dân cư Vĩnh Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

Danh sách dự án thực hiện

Các dự án đã thực hiện của công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế An Phát

Dự án giám sát nhà xưởng

Dự án giám sát nhà xưởng tại lô D5, Cụm công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM của Công ty TNHH...

Dự án thi công nhà phố

Công trình nhà phố đã được công ty An Phát thi công tại địa chỉ số 9, Đường số 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành...

Dự án thiết kế nâng cấp đường giao thông giữa Block A, B & đường tiếp giáp cảng quốc tế TICT - TCCT (Cái Mép, BR-VT)

Thảm mới bê tông nhựa nóng BTNC 12,5 dày 7cm và bù vênh BTNC 19 tại cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép

Dự án thiết kế mới tường rào tại khu dịch vụ Tân Cảng Long Bình

Thiết kế tường rào trên dọc ranh san lắp cao H=2,5m trên vùng địa chất tốt khu vực gần cảng ICD Long Bình, tp. Biên Hòa,...

Dự án thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật (san nền, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, chiếu sáng, giao thông, cầu, kè) khu dân...

Dự án thiết kế nâng cấp mặt đường Phan Đăng Lưu

Thiết kế sửa chữa, nâng cấp mặt đường hiện hữu Phan Đăng Lưu vào cảng ICD Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng...

Dự án khảo sát địa hình

Đo đạc cao độ, tọa độ, địa hình địa vật, mặt bằng từ các mốc cao độ quốc gia GPS, đường chuyền cấp 2 và các...

Dự án thiết kế nhà phố

Thiết kế và giám sát nhà phố tại Khu định cư số 4 (Khu dân cư Phong Phú), Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Dự án tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp line H06 tại Terminal C cảng Tân Cảng Cát Lái

Nâng cấp các đường chạy cẩu, đường H30, dầm kê container line H06 Terminal C cảng Tân Cảng Cát Lái

Dự án tư vấn giám sát Nâng cấp đường giao thông giữa block G&H, giữa block H&I tại Terminal C cảng Tân Cảng Cát Lái

Nâng cấp đường giao thông giữa block G&H, giữa block H&I tại cảng Tân cảng Cát Lái

Dự án tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp line A13-A14 tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép

Sửa chữa móng mặt đường, thảm bê tông nhựa polymer mới line A13-A14 cảng TCIT

Dự án thiết kế Nâng cấp line A09-B09, A12-B12 tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Sửa chữa mặt đường bị lão hóa, đọng nước và sơn kẻ lại vạch sơn đường

Dự án tư vấn giám sát thi công công trình: Sửa chữa nền đường khu vực máy soi phóng xạ cổng A cảng Tân cảng Cát Lái

Tư vấn giám sát thi công sửa chữa nền đường bê tông xi măng cốt thép cổng A cảng Tân cảng Cát Lái, tải trọng xe thiết...

Hotline tư vấn miễn phí: 0888378181
Zalo