Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Phát

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Phát

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (01-08-2020)

Kỹ sư thiết kế cầu đường bộ / hạ tầng kỹ thuật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (31-02-2020)

Tư vấn giám sát thi công nhà xưởng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (19-01-2021)

Tuyển kỹ sư thiết kế/giám sát thi công cầu đường

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (17-02-2021)

Vị trí kỹ sư thiết kế và kỹ sư lập dự toán công trình giao thông

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (18-12-2020)

Trưởng phòng thiết kế cầu đường

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (30-06-2020)

Vị trí: Cán bộ lập dự toán

Hotline tư vấn miễn phí: 0888378181
Zalo